گذر زمان:

دوربین هایی که دارای قابلیت "گذر زمان" هستند را می توان طوری برنامه ریزی کرد که به صورت خودکار در طول یک فاصله زمانی تعدادی عکس بگیرند یا اینکه عکس هایی با فاصله زمانی معین ثبت کنند. برای مثال، دوربینی روی سه پایه را می توان طوری تنظیم کرد که در حالت گذر زمان عکس هایی از باز شدن یک گل یا ساخته شدن لانه یک پرنده بگیرد. بعضی دوربین ها به صورت داخلی از این قابلیت بهره می برند؛ در بقیه مدل ها شما می توانید از طریق امکان عکاسی از راه دور قابلیت گذر زمان را پیاده سازی کنید. در این حالت دوربین باید به کامپیوتر وصل شده باشد.

Copyright 2014 © All rights Reserved. Dorbin.com